GDPR – LOPD

DATA PROTECTION

Compleixes amb el GDPR i la LOPD?

Al maig de 2018 va entrar en vigor el GDPR, el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que introdueix una sèrie d’obligacions a les empreses i professionals que tracten dades de persones físiques en el desenvolupament de la seva activitat.

Entre aquestes obligacions, hi ha les d’implementar filtres en el moment de demanar la informació perquè l’afectat (sigui el nostre client, empleat, usuari, etc.) sigui informat correctament de com es realitzarà el tractament. Així mateix, haurem implementar una sèrie de protocols per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació que fem servir.

Al desembre de 2018 es va aprovar la LOPD, Llei a nivell estatal que ve a desenvolupar el Reglament Europeu.

La inobservança d’aquestes normes pot ser sancionades amb multes de 20 milions d’Euros o un 4% de la facturació anual.

Per què nosaltres?

Som un despatx especialitzats en LEGALTECH i negoci digital, i una de les nostres principals especialitats és la d’adaptar de manera pràctica i personalitzada una activitat empresarial a la normativa vigent en PROTECCIÓ DE DADES.

Comptem amb professionals que porten més de 18 anys assessorant en la matèria i tenim experiència en tot tipus d’empreses: administració pública i empresa privada, negocis grans i petits, i de totes les àrees imaginables. I ens encanta que ens poseu a prova!

Ens avala una cartera de clients fidel que ens ha acompanyat en aquest creixement fins avui, i la nostra formació constant en la matèria.

I, saps quin és el nostre fort? Analitzem la teva activitat per encaixar el compliment de la normativa al teu funcionament i no a l’inrevés. Et garantim un compliment perfecte sense imposar-te més protocols ni burocràcia, ¡els empresaris ja en tenim prou!

  Contacta amb nosaltres


  Acceptació de la política de privacitat.


  Accepto l'enviament d'accions i comunicacions comercials, inclòs per mitjans electrònics amb finalitats detallades en la nostra política de privacidad.

  Què podem fer per tu

  Adaptació al teu negoci al GDPR / LOPD

  Adaptar el teu negoci a al GDPR i la LOPD és obligatori i necessari per evitar les elevades sancions que s’imposen per l’Administració pel seu incompliment.

  1.- Legitimació de l’tractament: Implantació de clàusules en compliment dels articles 6 a 11 LOPDGDD. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

  2.- Legalització delegació de tractament a tercers: Regular les relacions de l’empresa amb EMPLEATS + AUTÒNOMS + EMPRESES SUBCONTRACTADES QUE ACCEDEIXEN A DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

  3.- Registres d’Activitat dl Tractament (Art. 31 LOPDGDD i Art 30 RGPD).

  4.- Document d’identificació de Responsable de Tractament, encarregats i autoritzats a l’Tractament.

  5.- Anàlisi de Riscos.

  6.- Desenvolupament de l’Escenari de Tractament de Dades.

  7.- Protocol de Bretxes de Seguretat.

  8.- Legalització en cas de Transferència Internacional de Dades.

  T’HO DONEM TOT, ABSOLUTAMENT TOT, A PUNT

  Auditoria

  Auditem legalment la seva empresa i proporcionem defensa jurídica davant qualsevol procediment sancionador en via administrativa o mitjançant la via contenciosa-administrativa.

  Manteniment

  Legalització i tancat. Termes i condicions legals adaptats a la implementació de tecnologia Iot, distribució de Hardware, etc.

  Formació i tramitació de bonificacions

  Defensa judicial i extrajudicial dels nostres clients que apareixen a Internet. Dret a l’oblit, comentaris lesius, eliminació de Fake Reviews, vulneracions de marca, suplantacions de personalitat, etc.

  Delegat de protecció de dades (DPO)

  Conflictes en els àmbits civil, mercantil i Contenciós-Administratiu derivats de les matèries relacionades amb les noves tecnologies.

  Articles relacionats

  Directiva NIS2. Fortaleciendo nuestros cimientos digitales

  Directiva NIS2. Fortaleciendo nuestros cimientos digitales

  En la era actual, caracterizada por una creciente dependencia de la tecnología y la digitalización, las empresas enfrentan retos sin precedentes en la protección de sus sistemas de información y datos personales. La reciente implementación de la Directiva NIS2 por la Unión Europea representa un cambio significativo en el panorama de la ciberseguridad, introduciendo medidas más rigurosas y ampliando su alcance para abarcar una mayor variedad de sectores.

  En este contexto, Laura Bachs Winter, especialista en protección de datos global, nos guía a través de los aspectos más críticos de esta nueva legislación. Este artículo ayuda a entender cómo la Directiva NIS2 no solo impacta la operativa diaria de las organizaciones sino que también establece un marco seguro para la cooperación internacional, ofreciendo claves para una adaptación exitosa. Para líderes empresariales, profesionales de la ciberseguridad y responsables de la protección de datos, comprender estos cambios es fundamental para navegar con éxito en un entorno digital cada vez más complejo y regulado.

  read more
  ¿Cómo debería generar prueba de una infracción en internet?

  ¿Cómo debería generar prueba de una infracción en internet?

  Al enfrentarte a una infracción de derechos en internet, es esencial recopilar pruebas sólidas para futuras acciones legales. Las capturas de pantalla pueden ser insuficientes debido a su potencial manipulación. Para obtener pruebas irrefutables, considera dos métodos principales:

  Acta Notarial: Un notario puede documentar el contenido infractor, ofreciendo una prueba plena reconocida legalmente.
  Servicio Electrónico de Confianza: Una opción más rápida y económica que proporciona una acreditación oficial sobre la existencia del contenido infractor.
  Estos métodos garantizan evidencia creíble y verificable, crucial para litigios o negociaciones, destacando la importancia de actuar con diligencia ante infracciones online.

  read more

  Necessites més informació?